3.600 nieuwe bomen in Twekkelo

Vrijdag 10 en zaterdag 11 november 2022 werd er hard gewerkt door de noabers in Twekkelo. Er zijn 3.600 nieuwe bomen gepland op de natuurgronden van de Marke Twekkelo aan de Baardinksweg. Zo is invulling gegeven aan de verdere natuurontwikkeling in dit gebied, onderdeel van het project "iedereen een boom" van de Provincie. Twekkelo zou Twekkelo niet zijn, als dit niet afgesloten zou worden met een borrel "in de wei".

Natuurgronden Baardinksweg Twekkelo overgedragen

Op vrijdag 1 juli 2022, heeft de Provincie Overijssel 3,5 hectare natuurgronden overgedragen aan de Marke Twekkelo. Deze kenmerkende plek, die wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van de oude monumentale zouttoren, wordt zo behouden als natuurgebied voor Twekkelo. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van de Provincie was aanwezig om de plek op symbolische wijze over te dragen, met zoals altijd de notaris "in de wei". 

Holting Marke Twekkelo

Op 20 juni 2019, de langste dag van het jaar, vond de eerste holting van de Marke Twekkelo plaats, uiteraard in de wei. Het bestuur heeft de aanwezigen bijgepraat over de recente ontwikkelingen onder het genot van een drankje en een smakelijke hap. Daarnaast heeft het gezelschap gezamenlijke een boomplant activiteit volbracht, waarbij de samenwerking tussen jong en oud uitstekend was. 

 

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een wandelpad dat over de Marke gronden loopt, Het pad, dat bereikbaar is via de Strootsweg en de Twekkelerweg, is tijdens de holting in gebruik genomen. Het wandelpad is onderdeel van het unieke netwerk van stiewelpaden in Twekkelo.


Het eerste perceel

Op 9 november 2018, heeft de Marke Twekkelo het eerste natuurperceel op naam gekregen. In bijzijn van onder andere de certificaathouders, heeft de notarismevrouw Ellen Oonk van Kuhlmann, Westerhoff & De Kok Notarissen gezorgd voor de akte van levering die werd getekend op locatie, in de wei. Het perceel van de Marke is geduid met een echte ouderwetse markesteen die is onthuld door de heren Patrick Welman en Marcel Elferink.


Inwoners Twekkelo worden zelf eigenaar van natuurgebied

Uitzending van TV Oost over de Marke Twekkelo:

 

Fragment 1

 

Fragment 2