Behoud landschap Twekkelo

 

Eeuwen geleden, werden de zogenaamde "woeste gronden" op het platteland door de bevolking gezamenlijk beheerd. Dit werd georganiseerd door Markes, waarvan er een aantal aanwezig waren rondom de stad Enschede zoals bijvoorbeeld Usselo, Lonneker, Esmarke en Twekkelo. De aloude Marke Twekkelo werd in het jaar 1867 formeel opgeheven, omdat de woeste gronden overgedragen werden aan particuliere eigenaars.

 

In het meer recente verleden, hebben overheden en particulieren natuurgronden verworven, die onder andere onderdeel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. Overheden vervreemde op dit moment met de nodige regelmaat natuurgronden, nadat er aanzienlijke financiële middelen gestopt in het aanleggen van nieuwe natuur. De verkoop van natuurgronden, heeft een mogelijk risico op het verrommelen en  versnippering van het unieke Twentse coulisselandschap in Twekkelo. Om dit te voorkomen, is de Marke Twekkelo in december 2017, 150 jaar na het de opheffing in 1867, nieuw leven ingeblazen door oprichting van Stichting Marke Twekkelo.