Twekkelo

Twekkelo is een uniek kleinschalig buurtschap, een groen gebied tussen Enschede en Hengelo, met kenmerkend Twents coulisselandschap. 

Donaties

De aankoop van natuurgronden door Stichting Marke Twekkelo wordt mede mogelijk gemaakt onze donateurs die de Marke Twekkelo steunen door de aankoop van symbolische natuurcertificaten. 

Stichting Marke Twekkelo

Het bestuur van de Stichting Marke Twekkelo, wordt gevormd door een viertal bestuursleden uit het buurtschap, op geheel vrijwillige basis.