Stichting Marke Twekkelo

 

De vroegere Marke Twekkelo is in 1867 opgeheven en in 2017, 150 jaar na dato, is de Stichting Marke Twekkelo nieuw leven ingeblazen met als doel gezamenlijk zorg te dragen voor het verwerven, financieren, beheren en behouden van de natuurgronden in Twekkelo om er zo gezamenlijk voor zorgen dat het mooie buurtschap ook landschappelijk behouden blijft.

 

De stichting is een zelfstandige rechtsvorm, die als doel heeft om bos- en natuurgronden te verwerven en te behouden zodat het authentieke Twentse landschap in Twekkelo, een kleinschalig en groen buurtschap tussen Enschede en Hengelo, gewaarborgd blijft. Daarnaast heeft de stichting als doel om niet te concurreren met de belangen van het buurtschap en haar agrariërs. Het behoud van agrarische activiteiten in Twekkelo is van groot belang, omdat dit van oudsher een essentiële drager is van het buurtschap. Voor het verwerven van de gronden van bijvoorbeeld provincie en gemeente, zijn uiteraard financiële middelen nodig. De stichting genereert financiële steun middels donaties in de vorm van symbolische natuurcertificaten en samenwerking met het bedrijfsleven en overheden. Daarnaast wordt de Marke gesteund door diverse organisaties, zo ontving de Marke een bijdrage van het Stimuleringsfonds van de Rabobank Enschede-Haaksbergen.